18 مارس 2018

ONT یا ONU در شبکه های نوری پسیو

در شبکه های نوری پسیو (Passive Optical Networks – PON)، فناوری های مختلفی وجود دارد مانند APON، BPON، GEPON/EPON، GPON و NGPON. که برای اشاره به […]
9 مارس 2018
SFP GPON جی پون پان

فرق بین SFP های +C و +B در GPON

Nunc felis. Curabitur ac ipsum. Pellentesque nibh ultricies est. Maecenas consequat, augue a venenatis risus. Ut id mollis vel, lacinia quam. Praesent blandit malesuada. Suspendisse commodo