3 آوریل 2018
نقشه شهرک صنعتی خرمشهر FTTH

پروژه FTTH شهرک صنعتی خرمشهر

معرفی شهرک صنعتی خرمشهر شهرک صنعتی خرمشهر واقع در 15 کیلومتری آبادان و 5 کیلومتری خرمشهر یکی از بزرگترین شهرکهای صنعتی ایران می باشد. شرکت های […]