ONT یا ONU در شبکه های نوری پسیو

در شبکه های نوری پسیو (Passive Optical Networks – PON)، فناوری های مختلفی وجود دارد مانند APON، BPON، GEPON/EPON، GPON و NGPON. که برای اشاره به … ادامه خواندن ONT یا ONU در شبکه های نوری پسیو