درباره شرکت

شرکت فنی و مهندسی تجارت پردازان الکترونیک توسط گروهی از سرمایه گذاران و متخصصین باسابقه ایرانی در سال 1384 با ساختاری متفاوت از فضای سنتی، در زمینه علوم نوین IT پایه ریزی گردید. این شرکت با ترکیب ارزش هایی چون تعهد ، سرمایه ، تخصص و تجربه ، پا به عرصه صنعت IT کشورگذاشته است. توان بالا در بخش هایی همچون فنی مهندسی و بازرگانی ، این شرکت را قادر ساخته که بتواند برای اجرای تعهدات خود بصورت کاملا مستقل از طریق دفاتر خارجی خود با همان کادر مدیریتی اقدام نماید.

 شرکت تجارت پردازان الکترونیک به واسطه سال‌ها تجربه در بخش IT کشور و پس از مطالعه علمی صنعت فن آوری اطلاعات ایران با نقاط ضعف جدی در بخش هایی از این صنعت مواجه گردید. به نظر شرکت تجارت پردازان الکترونیک، پروژه‌های اجرا شده در بخش هایی مانند"بازگشت سرمایه"، "استفاده حداکثری از توان تجهیزات خریداری شده" ، "هدفمند بودن پروژه ها"، "پیاده سازی تمام فازهای پیش بینی شده به هنگام طراحی" ودر نهایت "خدمات به مشتریان" دچار کاستی‌های فراوانی می‌باشد. هر چند که ریشه یابی این مشکلات ونارسایی‌ها در این مطلب نمی‌گنجد، اما بر اساس رسالت خود جهت بهبود این نابسامانی‌ها ، اعضای این شرکت تمام تخصص وسرمایه خود را به جای صرف در خارج کشور ، در راستای خدمت به کشور به کار بسته ، تا بتواند سهمی در پیشرفت این آب و خاک داشته باشد.

هدف شرکت تجارت پردازان الکترونیک:

 شرکت تجارت پردازان الکترونیک به واسطه سال‌ها تجربه در بخش IT کشور و پس از مطالعه علمی صنعت فن آوری اطلاعات ایران با نقاط ضعف جدی در بخش هایی از این صنعت مواجه گردید. به نظر شرکت تجارت پردازان الکترونیک، پروژه‌های اجرا شده در بخش هایی مانند"بازگشت سرمایه"، "استفاده حداکثری از توان تجهیزات خریداری شده" ، "هدفمند بودن پروژه ها"، "پیاده سازی تمام فازهای پیش بینی شده به هنگام طراحی" ودر نهایت "خدمات به مشتریان" دچار کاستی‌های فراوانی می‌باشد. هر چند که ریشه یابی این مشکلات ونارسایی‌ها در این مطلب نمی‌گنجد، اما بر اساس رسالت خود جهت بهبود این نابسامانی‌ها ، اعضای این شرکت تمام تخصص وسرمایه خود را به جای صرف در خارج کشور ، در راستای خدمت به کشور به کار بسته ، تا بتواند سهمی در پیشرفت این آب و خاک داشته باشند.

اصلاح الگوها: 

 با داشتن سال‌ها تجربه در پروژه‌های IT کشور، خانواده بزرگ تجارت پردازان الکترونیک بر این باور است که در فرهنگ "تعریف پروژه" مشکلات بنیادینی وجود دارد. از جمله مشکلات می‌توان به "محصول محوری" به جای "تکنولوژی محوری" اشاره کردکه ازدیدگاه این شرکت یکی ازموارد شایع در پروژه‌های کشور می‌باشد.

 ساختار نوین در فضای سنتی:

 از آنجایی که شرکت تجارت پردازان الکترونیک با شعار "علم، توانمندی است" وارد صنعت IT کشور شده و به نظر خانواده تجارت پردازان الکترونیک ریشه بسیاری از کاستی‌های موجود عدم آموزش مناسب می­باشد لذا در ساختار خود بخش هایی نظیر آموزش، آزمایشگاه وتحقیقات را به صورت علمی و نه تنها بر روی چارت سازمانی، پیاده سازی کرده است و به لطف خدا توانسته یکی از مجهزترین آموزشگاه‌های موجود در کشور در زمینه امنیت اطلاعات، IP Technology (VOIP) ، همچنین ویدیو کنفرانس را مهیا کند.

 پرورش منابع انسانی متخصص:

 این شرکت برای اولین بار در کشور فرهنگ جدیدی را در پرورش منابع انسانی متخصص و کارآمد بکار بسته است ، در این بستر نیروهای فارغ التحصیل پر انگیزه ، ولی بدون تجربه و جوان و لایق ، هیچ گاه به خاطر عدم سابقه کار در مراحل استخدام حذف نمی‌شوند واین یعنی ایجاد اشتغال برای نسل پر نشاط کشور . این افراد ، نزد منابع انسانی شرکت آموزش‌های لازم را دیده و در آزمایشگاه به کسب تجربه علمی و کاربردی می‌پردازند ومی توانند استعداد‌های خود را شکوفا سازند.

 تعامل با فضای بین المللی:

 دفاتر خارج از کشور ، ارتباط دایمی با شرکای خارجی و حضور دایمی خانواده تجارت پردازان الکترونیک در سمینارهای علمی معتبر نظیرCISCO LIVE عضویت اعضای شرکت در کتابخانه‌های بزرگ مانند IEEE باعث می‌شود همواره در جریان گردش اطلاعاتی بین المللی یک عضو خارج و فعال بوده ونقش یک پل ارتباطی برای فضای داخل کشور را بازی کند.

توان مدیریتی:

 مدیریت خانواده تجارت پردازان الکترونیک یک مدیریت متفاوت می‌باشد. ترکیبی از علم و تجربه در کنار یکدیگر مدلی نوین از مدیریت را در این خانواده پایه ریزی کرده است. "سیستم محوری" به جای "شخص محوری"، توجه بسیار زیاد به مقوله آموزش، بسترسازی مناسب برای بخش مهندسی، تحمل هزینه‌های سنگین برای R&D، سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی مستعد از دیگر مشخصه‌های مدیریت این شرکت می‌باشد.

 توان مهندسی:

 بخش مهندسی شرکت دارنده مدرک CCIE VOICEدر کشور می‌باشد. و با داشتن مدارکی معتبر نظیر:

CCIE Voice #28551 (Cisco certified Network Professional)/CCDP(Cisco Certified Professional CCNP)                                                       

(Cisco Certified Internetwork Professional)/CCVP(Cisco Certified Voice Professional CCIP)                                                               )

CCSP(Cisco Certified Security Professional)/Cisco ISP Specialist                 

Cisco Information Security Specialist/Cisco ISP Specialist                         

Cisco IP Contact Center Express Specialist/MCSE;2003+security/FCNCE Foundry  

 تاییدی بر دانش و تجربه این شرکت و اجرای پروژه‌های متعدد در این زمینه می‌باشد.

 آموزش:

گروه تجارت پردازان الکترونیک ریشه تمام نابسامانی‌ها و عدم کارایی پروژه‌ها نسبت به هزینه‌های انجام شده را عدم آموزش مناسب می‌داند. بر این اساس گروه با استفاده از تجربه و دانش متخصصان داخلی و با استفاده از آزمایشگاه‌های مجهز خود شرایط و فضای آموزشی بسیار مناسبی را برای مدیران و کارشناسان محترم سازمانها و ادارات فراهم نموده است. همچنین با توجه به ارتباطات بسیار مناسبی که شرکت با فضای بین المللی دارد چنانچه در موارد وشرایطی نیاز به برگزاری دوره در خارج از کشور باشد ، این مهم در موسسات بسیار معتبرخارجی برگزار می‌گردد.
در 2 سال و 4 ماه قبل، شنبه 8 دی 1397، ساعت 09:46